Hukum menerbitkan majalah yang di dalamnya ada gambar wanita yang membuka wajah

Pertanyaan.
Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya : Apa hukum menerbitkan majalah yang
menampakkan gambar perempuan dalam keadaan terbuka wajahnya dengan cara
yang merangsang (vulgar / seronok), dan hanya mementingkan berita tentang
bintang film. Apa hukumnya bekerja di majalah ini atau membantu memasarkannya
dan hukum membelinya.?

Jawaban
Tidak boleh menerbitkan majalah yang menampakkan gambar-gambar perempuan
yang mengundang pada perbuatan zina, kekejian, homoseks, minum-minuman
keras dan sebagainya, yang mengajak kepada kebatilan dan membantu
penerbitannya.

Tidak boleh pula bekerja pada majalah semacam ini, tidak boleh menulis makalah
atau memasarkannya, karena perbuatan itu termasuk tolong menolong dalam
dosa dan pelanggaran serta menyebabkan kerusakan di muka bumi, serta upaya
merusak masyarakat dan menyebarkan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah
berfirman (yang artinya) : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksaNya" [Al-Maidah : 2]

Rasullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya) : “ Barangsiapa
mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahal seperti pahala yang mengikutinya
tanpa sama sekali mengurangi pahala orang yang mengerjakannya dan barangsiapa
mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang yang
mengikutinya tanpa mengurangi sama sekali dosa yang mengerjakannya" [
Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya].

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (yang artinya) : “ Ada dua golongan dari Ahli
Neraka, belum pernah saya lihat sebelumnya ; para lelaki di tanganya ada cambuk
seperti ekor sapi dipakai untuk memukul manusia dan wanita-wanita yang
berpakaian tapi telanjang, sesat dan menyesatkan, kepalanya seperti punuk unta
yang bergoyang-goyang. Mereka tidak masuk Surga juga tidak mencium bau
Surga. (Padahal) Sesungguhnya bau Surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian"
[Hadits Riwayat Muslim dalam
Shahih-nya].

Ayat-ayat Al-Qur'an yang semakna dengan hal ini sangat banyak. Kita berdo'a
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufikNya kepada kaum
muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang didalamnya ada maslahat buat mereka
dan keselamatan mereka serta memberi petunjuk kepada orang-orang yang
bekerja di media massa, untuk berbuat sesuatu yang menyelamatkan masyarakat,
serta semoga Allah melindungi mereka dari kesesatan nafsu mereka dan dari tipuan
setan. Sesungguhnya Dia Maha Baik dan Maha Mulia.

('Al-Fatawa al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, Fatawa Mar'ah, 2/95)

Sponsor link:


Komentar

Postingan populer dari blog ini

MAHABBAH (RASA CINTA) DAN TINGKATANNYA

Hadits ke-68 Dari Kitab Shahih al-Bukhari

MEMPERSEMPIT PERBEDAAN ANTAR GOLONGAN